Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15069
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13229
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 14165
4 Chứng thực di chúc Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8011
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 11512
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11432
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Đồng Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 15856
8 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Đồng Tiến Lĩnh vực địa chính 15 6861
9 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Đồng Tiến Lĩnh vực địa chính 30 43
10 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Đồng Tiến Lĩnh vực địa chính 23 39
11 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Đồng Tiến Lĩnh vực địa chính 45 6666
12 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 3 3861
13 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5295
14 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6275
15 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5264
16 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3129
17 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 1 6858
18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 35 7678
19 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7597
20 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Đồng Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 10 6694