Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13958
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15897
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 14896
4 Chứng thực di chúc Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8598
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 12123
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 12035
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Đồng Tâm Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 30777
8 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 2 4366
9 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 4 5797
10 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 4 6808
11 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 4 5767
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3559
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 1 7354
14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 47 8176
15 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 3 8072
16 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 10 7187
17 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4230
18 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 9 15374
19 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 20 6796
20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xã Đồng Tâm Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5542