Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 22276 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 18508 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12589 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12958 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 3 34700 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12632 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 12642 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 13257 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 12809
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 11683 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 11900
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 7 10581 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12617 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12135 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 13017 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12811 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 3 13316 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 12732 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 12333 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 12250 Nộp hồ sơ mức 3