Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 19321 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 15767 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10108 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10972 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 3 32767 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10622 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 10744 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 11380 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 10974
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 9704 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 9989
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 7 8688 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10729
14 Đăng ký giám hộ. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10272 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 11152
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10794 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 3 11074 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 10736 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 5 10232 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 1 10407 Nộp hồ sơ mức 3