Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 17725 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 14344 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 8634 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 9590 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 3 31410 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 9230 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 9331 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 9997 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 9622
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 8304 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 8621
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 7 7367 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 9356
14 Đăng ký giám hộ. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 8926
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 9789
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 9441
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 3 9609 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 9394 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 8829 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 9037 Nộp hồ sơ mức 3