Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 15836 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 12495 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 6820 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7854
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 3 29649
6 Đăng ký khai tử Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7452 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 7549
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 8254
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 7793
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 6531 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 6877
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 7 5588
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7621
14 Đăng ký giám hộ. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7236
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 8115
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7779
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 3 7935 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 5 7718 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7106
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Đồng Tâm Lĩnh vực Hộ tịch 1 7423 Nộp hồ sơ mức 3