Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 3725
2 2. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư, thông tin người quản lý, thông tin đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 2 2818
3 3. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 2 3604
4 7. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 132
5 8.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 150
6 9. Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 127
7 10. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 125
8 11. Cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 119
9 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, bị rách, bị thiêu hủy Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 3296
10 13. Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 151
11 14. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 3563
12 15. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 133
13 16.Thông báo giải thể doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 117
14 17. Đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 124
15 18. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 113
16 19. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 3 2970