Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 113. Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 29
2 114. Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 26
3 115. Thông báo hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 26
4 116. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 25