Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 113. Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 54
2 114. Thông báo thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 44
3 115. Thông báo hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 47
4 116. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký con dấu, công bố đăng ký doanh nghiệp 3 45