Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 254
2 2. Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 119
3 3. Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 152
4 4. Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 0 158
5 5. Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 0 129
6 6. Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đáng giá tác động xã hội và bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 15 144
7 7. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 3 131
8 8. Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội 0 134