Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 7 102
2 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai . Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 111
3 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 73
4 4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 7 71
5 5. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 20 75
6 6. Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 20 74
7 7. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 20 84
8 8. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 68
9 9. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 69
10 10. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 77
11 11. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 76
12 12. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 10 67
13 13. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá. Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 77
14 14. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 68
15 15. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 3 80
16 16. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực). Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 68
17 17. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực) Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 74
18 18. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ban quản lý Khu kinh tế Kinh doanh có điều kiện - BQLKKT 15 69