Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 106 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 93 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 3 572
4 4. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm - BQLKKT 1 206