Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 Thủ tục Hợp đồng thuê đất (Thông báo) Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 14 99
2 1.2 Thủ tục Hợp đồng thuê đất (quyết định) Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 3 61
3 2. Thủ tục xác nhận tài sản gắn liền trên đất. Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai - BQLKKT 10 123