CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế Ban quản lý Khu kinh tế Quản lý Công sản (BQL) 61 4 Nộp hồ sơ mức 4