Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 3 77
2 2. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 6 113
3 3. Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 79
4 4. Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 5 42
5 5. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 1 36
6 6. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 1 56
7 7. Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 3 46
8 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
9 Chứng thực bản sao từ bản chính Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
10 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
11 Chứng thực di chúc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 160
12 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 133
13 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 141
14 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 140
15 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 149
16 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 137
17 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 169
18 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 163
19 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
20 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 166