Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13599
2 Chứng thực di chúc Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8317
3 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 11848
4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11760
5 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 23527
6 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15522
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phường Tân Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 14550
8 Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định), thay đổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi Phường Tân Phú TTHC bãi bỏ 1 751
9 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4111
10 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5556
11 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6575
12 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5520
13 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3325
14 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 1 7107
15 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 35 7930
16 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7835
17 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 10 6953
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4003
19 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 11 11378
20 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Phường Tân Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 28 6587