Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 12624 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 9395
3 Đăng ký kết hôn Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 3633 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 4932
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 26465
6 Đăng ký khai tử Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 4580 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 4635
8 Đăng ký kết hôn lưu động Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 5317
9 Đăng ký khai tử lưu động. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 4791
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 3638
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 3989
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 7 2646
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 1 4753
14 Đăng ký giám hộ. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 4454
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 2 5171
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 4860
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 3 5072
18 Đăng ký lại khai sinh Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 4959 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 3968
20 Đăng ký lại kết hôn Phường Tân Xuân Lĩnh vực Hộ tịch 5 4646 Nộp hồ sơ mức 3