Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1757
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1648
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1611
4 Chứng thực di chúc Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 1116
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 1120
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 1144
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Phường Tân Thiện Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 1077
8 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 3 218
9 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 6 197
10 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 5 181
11 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 5 189
12 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 1 183
13 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 1 748
14 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 35 757
15 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 5 742
16 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 10 776
17 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 3 180
18 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 11 181
19 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 28 769
20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Phường Tân Thiện Lao động - Thương binh - Xã hội 6 178