Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 14786 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 11482 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 5750 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6909
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 3 28703
6 Đăng ký khai tử Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6502 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 6588
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 7295
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 6784
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 5590
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 5926
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 7 4627
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6699
14 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6345
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 7179
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6845
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 3 7014
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 5 6828 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6085
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Thành Lĩnh vực Hộ tịch 1 6552 Nộp hồ sơ mức 3