Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký giá Sở Tài chính Giá công sản 5 340
2 Thẩm định phương án giá Sở Tài chính Giá công sản 15 292
3 Kê khai giá Sở Tài chính Giá công sản 1 432
4 Quyết định giá Sở Tài chính Giá công sản 15 884
5 Xếp loại doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 1063
6 Cấp bù lỗ thủy lợi phí Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 372
7 Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 1186
8 Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 20 1141
9 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 15 371
10 Thoái thu ngân sách Nhà nước Sở Tài chính Ngân sách 0 946
11 Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền Sở Tài chính Ngân sách 10 376
12 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân Sở Tài chính Thanh tra 10 1395
13 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Thanh tra 90 1270
14 Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm giải quyết Sở Tài chính Thanh tra 5 1430