Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản 25 386 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.Mua hoá đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản 3 284 Nộp hồ sơ mức 3
3 3.Mua quyển hoá đơn Sở Tài chính Quản lý công sản 3 293 Nộp hồ sơ mức 3
4 4.Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản 20 265 Nộp hồ sơ mức 3
5 5.Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản 30 229 Nộp hồ sơ mức 3
6 6.Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản 30 243 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản 20 205 Nộp hồ sơ mức 3
8 8.Quyết định bán tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản 30 239 Nộp hồ sơ mức 3
9 9. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Sở Tài chính Quản lý công sản 7 335 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản 30 205 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Quyết định điều chuyển tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản 30 224 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản 7 259 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Sở Tài chính Quản lý công sản 30 261 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản 67 296 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Sở Tài chính Quản lý công sản 30 184 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản 30 179 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản 60 193 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Sở Tài chính Quản lý công sản 60 187 Nộp hồ sơ mức 3
19 19. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Sở Tài chính Quản lý công sản 30 275 Nộp hồ sơ mức 3
20 20. Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Sở Tài chính Quản lý công sản 60 242 Nộp hồ sơ mức 3