THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000483.000.00.00.H10 - 3. Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Tài chính Quản lý giá 376 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.006241.000.00.00.H10 - Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá 1312 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002217.000.00.00.H10 - Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá 816 Toàn trình Nộp hồ sơ