Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 5 218
5 Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam thường trú trong nước. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 203
6 Đăng ký lại việc kết hôn công dân Việt Nam thường trú trong nước Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 189
7 Đăng ký khai sinh trong nước. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 199
8 Đăng ký khai sinh quá hạn trong nước. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 176
9 Đăng ký lại việc sinh. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 204
10 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 200
11 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 195
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 5 203
13 Đăng ký khai tử trong nước. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 184
14 Đăng ký khai tử quá hạn. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 199
15 Đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố chết. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 178
16 Đăng ký lại việc tử. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 192
17 Đăng ký khai tử cho trẻ chết sơ sinh Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 200
18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 190
19 Đăng ký giám hộ. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 95
20 Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ. Xã Minh Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 98