Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 14845 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 11529 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 5794 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6949
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 28751
6 Đăng ký khai tử UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6552 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 6645
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 7343
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 6842
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 5639
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 5968
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 7 4678
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6738
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6388
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 7222
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6886
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 3 7056
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 5 6878 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6132
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Minh Lập Lĩnh vực Hộ tịch 1 6589 Nộp hồ sơ mức 3