TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Phường Minh Long Chứng thực 22586 Một phần
2 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Phường Minh Long Chứng thực 34537 Một phần
3 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 38096 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 47215 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 41179 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 40296 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 41576 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 36639 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Phường Minh Long Đất đai (X) 33645 Một phần
10 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Phường Minh Long Đất đai (X) 23695 Một phần
11 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Phường Minh Long Quân sự (X) 20516 Một phần
12 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Phường Minh Long Quân sự (X) 20459 Một phần
13 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Phường Minh Long Quân sự (X) 20694 Một phần
14 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Phường Minh Long Quân sự (X) 22923 Một phần
15 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Phường Minh Long Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Phường Minh Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26391 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường Minh Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Phường Minh Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24282 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.000775.000.00.00.H10 - 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND Phường Minh Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17248 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Minh Long Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17031 Toàn trình Nộp hồ sơ