Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 160
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 148
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 153
4 Chứng thực di chúc Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 160
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 133
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 141
7 Chứng thực Hợp đồng đổi nhà ở nông thôn. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 94
8 Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 90
9 Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở nông thôn Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 288
10 Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà ở nông thôn. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 208
11 Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 203
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 5 218
13 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 20 200
14 Đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam thường trú trong nước. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 203
15 Đăng ký lại việc kết hôn công dân Việt Nam thường trú trong nước Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 189
16 Đăng ký khai sinh trong nước. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 199
17 Đăng ký khai sinh quá hạn trong nước. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 176
18 Đăng ký lại việc sinh. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 204
19 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 200
20 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú. Xã Minh Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 195