Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực địa chính 15 7132
2 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực địa chính 45 6912
3 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực địa chính 30 92
4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực địa chính 23 96
5 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4111
6 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5556
7 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6575
8 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5520
9 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3325
10 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 1 7107
11 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 35 7930
12 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7835
13 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 10 6953
14 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4003
15 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 11 11378
16 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 28 6587
17 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5322
18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 8 6196
19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1923
20 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lao động - Thương binh - Xã hội 28 5102