Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 10860
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 9955
3 Chứng thực di chúc UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 5606
4 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 7884
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8330
6 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 7920
7 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 15 4766
8 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 45 4528
9 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 28 5254
10 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 23 4430
11 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 18 4365
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 15 4436
13 Tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 23 3448
14 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 13 3342
15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 18 3864
16 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 18 3142
17 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 13 2377
18 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận(Có thuế) UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 23 3280
19 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 33 2234
20 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã Tân Thành - Bù Đốp Lĩnh vực đất đai 28 1492