Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4973
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4313
3 Chứng thực di chúc UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 2627
4 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 2871
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 3542
6 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 3464
7 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2923
8 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2575
9 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2454
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3173
11 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2518
12 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3287
13 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1678
14 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2718
15 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3792
16 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2448
17 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 15 2000
18 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 45 1803
19 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 28 1991
20 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 23 1864