Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 908
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 893
3 Chứng thực di chúc UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 639
4 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 613
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 618
6 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 622
7 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 641
8 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 605
9 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 641
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 692
11 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 651
12 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 665
13 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 644
14 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 666
15 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 656
16 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 627
17 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 15 216
18 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 45 187
19 Đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 15 185
20 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. UBND xã Tân Thành Lĩnh vực đất đai 20 44