TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Lộc Quang Chứng thực 34538 Một phần
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Lộc Quang Chứng thực 22586 Một phần
3 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Lộc Quang Đất đai (X) 33645 Một phần
4 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Lộc Quang Đất đai (X) 23695 Một phần
5 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 47215 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 60216 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 41576 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 40296 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 38096 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 36639 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Lộc Quang Lao động - TBXH (X) 41179 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 60192 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Lộc Quang Hộ tịch (X) 32897 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 20516 Một phần
15 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 22923 Một phần
16 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 20694 Một phần
17 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND xã Lộc Quang Quân sự (X) 20459 Một phần
18 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Lộc Quang Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26391 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã Lộc Quang Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ