Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 18425 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 15009 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9319 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 10214 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 3 32037 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9881 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 5 9978 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 5 10632 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 5 10264
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 8948 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9257
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 7 7965 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9992
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9547 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 10424
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 10083
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 3 10266 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 5 10029 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9481 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Lộc Thạnh Hộ tịch 1 9682 Nộp hồ sơ mức 3