Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 15234 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 11905 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 6202 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 7293
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 29099
6 Đăng ký khai tử UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 6906 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 7006
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 7700
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 7206
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 5990
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 6326
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 7 5029
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 7085
14 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 6735
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 7574
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 7238
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 7414
18 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 7211 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 6558
20 Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Long Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 6928 Nộp hồ sơ mức 3