THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Long Hưng Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Long Hưng Hộ tịch (X) 61869 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Long Hưng Hộ tịch (X) 34703 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Long Hưng Hộ tịch (X) 22841 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Long Hưng Đất đai (X) 25704 Một phần
6 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Long Hưng Đất đai (X) 35533 Một phần
7 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 21602 Một phần
8 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 22376 Một phần
9 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 21790 Một phần
10 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 24803 Một phần
11 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 22433 Một phần
12 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 22550 Một phần
13 1.001733.000.00.00.H10 - 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 22255 Một phần
14 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Xã Long Hưng Quân sự (X) 22353 Một phần
15 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Long Hưng Giao thông vận tải (X) 29337 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Long Hưng Giao thông vận tải (X) 30121 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Long Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28417 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Long Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28709 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Long Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27106 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Long Hưng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 27483 Toàn trình Nộp hồ sơ