TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bình Sơn Chứng thực 34536 Một phần
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Bình Sơn Chứng thực 22586 Một phần
3 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Bình Sơn Đất đai (X) 33645 Một phần
4 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Bình Sơn Đất đai (X) 23694 Một phần
5 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Xã Bình Sơn Quân sự (X) 20513 Một phần
6 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Xã Bình Sơn Quân sự (X) 22923 Một phần
7 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Xã Bình Sơn Quân sự (X) 20694 Một phần
8 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Xã Bình Sơn Quân sự (X) 20459 Một phần
9 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Bình Sơn Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Bình Sơn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26390 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Bình Sơn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Xã Bình Sơn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24282 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000775.000.00.00.H10 - 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND Xã Bình Sơn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17247 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Bình Sơn Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17030 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Xã Bình Sơn Công an (X) 15398 Một phần
16 NOTUPDATE - 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Bình Sơn Công an (X) 15025 Một phần
17 NOTUPDATE - 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Bình Sơn Công an (X) 15100 Một phần
18 NOTUPDATE - 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Bình Sơn Công an (X) 15269 Một phần
19 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Xã Bình Sơn Công an (X) 14966 Một phần
20 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Bình Sơn Công an (X) 15244 Một phần