Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 18562 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 15110 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9427 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 10325 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 3 32126 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9969 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 5 10091 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 5 10737 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 5 10364
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9049 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9360
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 7 8067 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 10098
14 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9632 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 10522
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 10183 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 3 10378 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 5 10111 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9580 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Bình Sơn Hộ tịch 1 9770 Nộp hồ sơ mức 3