Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 1 10045 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 1 7445
3 Đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 1 2920 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 3 4241
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 3 21027
6 Đăng ký khai tử UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 1 3893 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 5 3940
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 5 4561
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 5 4080
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 1 2930
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 3 3269
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 7 1951
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Phú Trung Lĩnh vực Hộ tịch 1 4069