Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17006
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 18923
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2774
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2778
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 17830
6 Chứng thực di chúc UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11490
7 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 15003
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 14928
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 2762
10 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND Xã Thanh Phú Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 44571
11 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 2 7323
12 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8994
13 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 4 9543
14 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 4 8559
15 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 1 6235
16 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 1 10065
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 47 10886
18 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 3 10715
19 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 10 9911
20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. UBND Xã Thanh Phú Lao động - Thương binh - Xã hội 23 6798