TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Phường Phú Thịnh Lao động - TBXH (X) 38093 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Phường Phú Thịnh Lao động - TBXH (X) 36637 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Phường Phú Thịnh Lao động - TBXH (X) 41179 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 32896 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Phường Phú Thịnh Quân sự (X) 20513 Một phần
6 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Phường Phú Thịnh Quân sự (X) 22923 Một phần
7 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Phường Phú Thịnh Quân sự (X) 20694 Một phần
8 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Phường Phú Thịnh Quân sự (X) 20459 Một phần
9 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Phường Phú Thịnh Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Phường Phú Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26390 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Phường Phú Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Phường Phú Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24282 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000775.000.00.00.H10 - 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND Phường Phú Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17247 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Phường Phú Thịnh Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17030 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Phường Phú Thịnh Công an (X) 15169 Một phần
16 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Công an (X) 14676 Một phần
17 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Công an (X) 15244 Một phần
18 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Công an (X) 15398 Một phần
19 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Công an (X) 14966 Một phần
20 NOTUPDATE - 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Phường Phú Thịnh Công an (X) 15269 Một phần