Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 10 7488
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15012
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 16973
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 876
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 883
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15945
7 Chứng thực di chúc UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 9564
8 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 13102
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 13033
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 896
11 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND thị trấn Đức Phong Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 38647
12 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND thị trấn Đức Phong TTHC bãi bỏ 15 5199
13 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 2 5302
14 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 4 6746
15 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 4 7755
16 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 4 6750
17 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 1 4449
18 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 1 8287
19 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 47 9106
20 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - Thương binh - Xã hội 3 8982