Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 1 12402 Nộp hồ sơ mức 3
2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 1 16190 Nộp hồ sơ mức 3
3 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 4 15811
4 3.Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 12 1717 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 10 7824 Nộp hồ sơ mức 3
6 4. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 5 1676 Nộp hồ sơ mức 3
7 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 10 7888 Nộp hồ sơ mức 3
8 5. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 12 1663 Nộp hồ sơ mức 3
9 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 15 18219
10 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 3 16703 Nộp hồ sơ mức 3
11 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 10 16115 Nộp hồ sơ mức 3
12 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 4,5 7049 Nộp hồ sơ mức 3
13 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 4,5 6961 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 7 6776 Nộp hồ sơ mức 3
15 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 2 12922 Nộp hồ sơ mức 3
16 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 4 14597 Nộp hồ sơ mức 3
17 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã) UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 1 6779
18 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp Xã) UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 3 6643 Nộp hồ sơ mức 3
19 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế (Cấp Xã) UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 17 6825 Nộp hồ sơ mức 3
20 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND thị trấn Đức Phong Lao động - TBXH 26 10499