THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Nghĩa Bình Chứng thực 23928 Một phần
2 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Nghĩa Bình Chứng thực 36435 Một phần
3 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Nghĩa Bình Chứng thực 36406 Một phần
4 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 49060 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 43106 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 38507 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 42112 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 61987 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 43471 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 38494 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Nghĩa Bình Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Nghĩa Bình Đất đai (X) 25703 Một phần
15 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Nghĩa Bình Đất đai (X) 35533 Một phần
16 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 61869 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 34703 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Nghĩa Bình Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Nghĩa Bình Quân sự (X) 22376 Một phần
20 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Nghĩa Bình Quân sự (X) 24803 Một phần