Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 11415 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 8482
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 3317 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 4635
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 23925
6 Đăng ký khai tử UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 4281 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 4324
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 4981
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 4472
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 3338
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 3688
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 7 2350
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 1 4468
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 4129
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 2 4871
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 4574
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 3 4752
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 4670 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 3661
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Nghĩa Bình Lĩnh vực Hộ tịch 5 4364 Nộp hồ sơ mức 3