Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 19512 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 15916 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10256 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 11130 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 3 32910 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10771 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 5 10885 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 5 11514 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 5 11108
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 9856 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10125
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 7 8818 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10886
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10399 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 11287
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10941 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 3 11232 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 5 10897 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 5 10396 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Thọ Sơn Hộ tịch (X) 1 10549 Nộp hồ sơ mức 3