Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13971
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15915
3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 104
4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 102
5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 14905
6 Chứng thực di chúc UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8609
7 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 12137
8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 12053
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 2 96
10 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND xã Thống Nhất Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 31008
11 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 6 6437
12 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 5 2166
13 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 20 5328
14 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 5 3807
15 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 17 4532
16 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 20 5333
17 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 25 4241
18 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 20 1805
19 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 50 5496
20 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Thống Nhất Lao động - Thương binh - Xã hội 50 4194