Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 12530 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 9336
3 Đăng ký kết hôn Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 3604 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 4906
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 26276
6 Đăng ký khai tử Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 4559 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 4605
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 5293
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 4771
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 3607
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 3959
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 7 2625
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 1 4733
14 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 4429
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 2 5149
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 4846
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 3 5051
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 4941 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 3948
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Tiến Lĩnh vực Hộ tịch 5 4620 Nộp hồ sơ mức 3