TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Bù Gia Mập Chứng thực 34535 Một phần
2 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Bù Gia Mập Chứng thực 22586 Một phần
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Bù Gia Mập Hộ tịch (X) 60192 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Bù Gia Mập Hộ tịch (X) 32896 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Bù Gia Mập Đất đai (X) 23694 Một phần
6 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Bù Gia Mập Đất đai (X) 33645 Một phần
7 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Bù Gia Mập Lao động - TBXH (X) 41179 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Xã Bù Gia Mập Quân sự (X) 20513 Một phần
9 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Xã Bù Gia Mập Quân sự (X) 22923 Một phần
10 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Xã Bù Gia Mập Quân sự (X) 20694 Một phần
11 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Xã Bù Gia Mập Quân sự (X) 20459 Một phần
12 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Bù Gia Mập Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Bù Gia Mập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26390 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Bù Gia Mập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Xã Bù Gia Mập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24282 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.000775.000.00.00.H10 - 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND Xã Bù Gia Mập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17247 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Xã Bù Gia Mập Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17030 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Xã Bù Gia Mập Công an (X) 15398 Một phần
19 NOTUPDATE - 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Bù Gia Mập Công an (X) 15025 Một phần
20 NOTUPDATE - 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Bù Gia Mập Công an (X) 15100 Một phần