TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Long Thủy Hộ tịch (X) 60192 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND phường Long Thủy Hộ tịch (X) 32896 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND phường Long Thủy Đất đai (X) 33645 Một phần
4 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND phường Long Thủy Đất đai (X) 23695 Một phần
5 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 20515 Một phần
6 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 22923 Một phần
7 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 20694 Một phần
8 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 20459 Một phần
9 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND phường Long Thủy Giao thông vận tải (X) 28337 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 26390 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 25638 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001109.000.00.00.H10 - 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 24282 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000775.000.00.00.H10 - 11.Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17248 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000305.000.00.00.H10 - 14. Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 17030 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND phường Long Thủy Công an (X) 15169 Một phần
16 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND phường Long Thủy Công an (X) 14676 Một phần
17 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND phường Long Thủy Công an (X) 15244 Một phần
18 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND phường Long Thủy Công an (X) 15398 Một phần
19 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND phường Long Thủy Công an (X) 14966 Một phần
20 NOTUPDATE - 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND phường Long Thủy Công an (X) 15269 Một phần