THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 43471 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 38496 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 34531 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 38508 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 61989 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 42113 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 45916 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 39955 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 49062 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 43108 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND phường Phước Bình Lao động - TBXH (X) 41718 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000913.000.00.00.H10 - Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND phường Phước Bình Chứng thực 36406 Một phần
14 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND phường Phước Bình Chứng thực 36436 Một phần
15 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND phường Phước Bình Chứng thực 35783 Một phần
16 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND phường Phước Bình Chứng thực 23929 Một phần
17 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 41909 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 61869 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 34704 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND phường Phước Bình Hộ tịch (X) 22841 Một phần Nộp hồ sơ