Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15060
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13227
3 Chứng thực di chúc UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8008
4 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 11510
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11429
6 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 3 3859
7 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5294
8 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6272
9 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5263
10 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3125
11 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 1 6854
12 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 35 7673
13 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7595
14 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 10 6691
15 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 3 3797
16 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 11 7188
17 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 28 6365
18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5111
19 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 8 5984
20 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 1785