Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Thiện Hưng Tư pháp - Cấp huyện 1 81
2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 104
3 4.1 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp UBND xã Thiện Hưng Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 191
4 7. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam UBND xã Thiện Hưng Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện Trong ngày 191
5 D14. Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận UBND xã Thiện Hưng Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 181
6 14.1 Có in giấy : Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND xã Thiện Hưng Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 171
7 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND xã Thiện Hưng Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 283
8 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 894
9 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 888
10 Chứng thực di chúc UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 638
11 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 612
12 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 616
13 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 637
14 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 605
15 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 640
16 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 686
17 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 651
18 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 663
19 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 650
20 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 627