Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 5135
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4465
3 Chứng thực di chúc UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 2690
4 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 3002
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 3659
6 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3049
7 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2619
8 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2532
9 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3269
10 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2603
11 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3421
12 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3908
13 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã Thiện Hưng Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2516
14 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 3 526
15 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 6 644
16 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 565
17 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 5 609
18 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 1 781
19 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 1 1695
20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. UBND xã Thiện Hưng Lao động - Thương binh - Xã hội 35 2149