Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp điện mới ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 201
2 Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 185
3 Cấp điện mới ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 131
4 Cấp điện mới ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 99
5 Cấp điện mới sinh hoạt tách công tơ dùng chung Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 119
6 Cấp điện mới sinh hoạt (01 pha, 03 pha) sử dụng chung công tơ Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 3 112
7 Cấp điện mới sinh hoạt Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp 2 120
8 Mua buôn điện nông thôn Điện Lực Tỉnh Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp 2 88 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4