Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 18496 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 15063 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 9377 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 10274 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 3 32075 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 9923 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 5 10046 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 5 10697 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 5 10319
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 8994 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 9315
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 7 8024 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 10057
14 Đăng ký giám hộ. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 9594 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 10482
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 10142
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 3 10334 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 5 10081 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 9537 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Phước Thiện Hộ tịch 1 9731 Nộp hồ sơ mức 3