Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 2 4840
2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 4 6256
3 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 4 7264
4 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 4 6220
5 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 1 4002
6 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 1 7793
7 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 47 8632
8 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 3 8529
9 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 10 7634
10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 23 4660
11 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 9 17751
12 Thực hiện, hưởng trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Thị trấn Thanh Bình Lao động - Thương binh - Xã hội 20 55
13