Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 45 4470
2 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 10 3823 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 10 1297
4 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 24 7879
5 2. Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 37 1329
6 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc phép của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 20 6583
7 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 15 1639
8 5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2553
9 6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2185
10 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2284
11 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 20 6080
12 10. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 30 2182
13 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 15 3141
14 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Huyện Hớn Quản Tài nguyên & Môi trường (H) 22 1441
15 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Hớn Quản Kinh tế - Hạ tầng (H) 20 4654 Nộp hồ sơ mức 4
16 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Hớn Quản Kinh tế - Hạ tầng (H) 25 6256 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Hớn Quản Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 829 Nộp hồ sơ mức 4
18 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Huyện Hớn Quản Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4595 Nộp hồ sơ mức 4
19 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Hớn Quản Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 4749 Nộp hồ sơ mức 4
20 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Huyện Hớn Quản Kinh tế - Hạ tầng (H) 10 5323 Nộp hồ sơ mức 4