Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 3 3283
2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 8 5196
3 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 2015
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 3 585
5 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 5 2522
6 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 5 2580
7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 1165
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 5 2407
9 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 2155
10 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 7 1477
11 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 7 1244
12 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 1845
13 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 5 2063
14 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 2 1401
15 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 2653
16 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 10 1457
17 Giải quyết chế độ mai táng phí, khi người có công với cách mạng từ trần Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 20 1242
18 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 20 962
19 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 15 1600
20 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH 40 1508