CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 4144 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2704 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2122 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2217 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 2235 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 1514 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 1546 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 1267 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 1304 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 1253 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 970 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 4097 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 3965 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5850 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5623 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5634 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5333 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 4019 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 5078 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Hớn Quản Văn hóa - Thông tin 4218 4 Nộp hồ sơ mức 4