Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 12 8098
2 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 17 1535
3 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 2 6102
4 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 3 1201
5 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 5 2649
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 3 1189
7 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng). Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 10 2214
8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 5 2484
9 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 10 858
10 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 4 1326
11 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 4 1246
12 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Bù Đăng Lao động - TBXH 10 1549