Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4973
2 Chứng thực bản sao từ bản chính UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4313
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 4432
4 Chứng thực di chúc UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 2627
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 2871
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 3542
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 3464
8 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2923
9 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2575
10 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2454
11 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3173
12 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2518
13 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3287
14 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 1678
15 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2182
16 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2718
17 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 3792
18 Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2448
19 Chứng thực hợp đồng mua, bán nhà ở nông thôn. UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2540
20 Chứng thực hợp đồng tặng, cho nhà ở nông thôn UBND xã An Khương Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 2948